SulfurosCUARZO SOBRE CALCOPIRITA
CON INCLUSIONES DE
BISMUTINITA

MINA YAOGANGXIAN

HUNAN

CHINA


Tamaño: 2´5 x 2 x 2 cms